تماس با امداد باتری اهواز

آدرس فروشگاه باتری علیزاده

اهواز چهار راه آبادان خیابان امام روبه روی مهمانپذیر مهزیار

تلفن

0613-2224554 09367070281

ایمیل

info@emdadbattery24.ir

تماس با امداد باتری اهواز